DriverInsight Busvirksomhed Chaufførens praktiske kommunikationskanal til driften gør arbejdsdagen nemmere


Gør det simpelt, når din IT toppræsterer, gør dine chauffører det også


Dine chauffører er altid orienteret med praktiske informationer

Personlig vagtplan

DriverInsights personlige vagtplan indeholder chaufførens rute og planlagte vagter, afspadsering, ferier og fridage. Chaufføren har desuden mulighed for at udskrive sine vagter 3 måneder frem. Alle visninger tager udgangspunkt i chaufførens overenskomst.

Økonomi og rejsekort

Med DriverInsight kan chaufføren se sine lønblade, holde øje med bevægelserne på sit rejsekort, kommunikere med sine kolleger samt se points og saldi.

Arbejdsplan

I Arbejdsplan modulet vises chaufførens nuværende og tidligere Arbejdsplan. Ved ændringer i en Arbejdsplan modtager chaufføren en notifikation.

Overarbejde

Med modulet Overarbejdsregistrering, registrerer chaufføren elektronisk overtid med angivelse af ankomsttidspunkt og valg af prædefineret årsag.

3.100

Det er det gennemsnitlige antal af aktive brugere i løbet af en uge

I gennemsnit er der 3.100 aktive brugere i løbet af en uge, der benytter DriverInsight

Så mange chaufførlogins har der været i snit pr. uge

18.800

Der er i gennemsnit 18.800 chaufførlogins i løbet af en uge

Chaufførernes hurtige adgang til information og dokumenter

Profil
DriverInsight er en forlængelse af BUSplan-programmet, en online kommunikationskanal, der sender relevante praktiske oplysninger fra BUSplan til chaufførerne. 

Gennem Profil-modulet har chaufføren mulighed for at se og redigere egne grund- og kontakt oplysninger, samt se sine certifikater. Chaufføren har mulighed for selv at tilføje flere kontakt oplysninger, når det ønskes. Der er også mulighed for at begrænse chaufførens redigering.

Personlig vagtplan

Vagtplan
I Vagtplan-modulet får chaufføren vist sine vagtplaner i to forskellige visninger, kalender- og listevisning. I visningerne kan chaufføren se, hvad der er planlagt for de enkelte dage og det er her muligt at få vist detaljeret information om vagten, f.eks. vagtens forløb- og beskrivelse, løn oplysninger m.m. Alle visninger tager udgangspunkt i chaufførens overenskomst.  

Foretages der ændringer af chaufførens planlagte vagter i BUSplan Disponering, vises en notifikation til chaufføren i DriverInsight på de dage hvor der er ændringer. I BUSplan Disponering indikeres automatisk når chaufføren, i DriverInsight, har set ændringen.

Rejsekort og økonomi

Chaufføren kan se egne lønblade, rejsekortbevægelser, certifikater, points og saldi. Med DriverInsight har chaufførerne hurtig adgang til informationer og dokumenter, der gør løsningen af de daglige opgaver meget nemmere:

Saldi
I Saldi-modulet får chaufføren vist status på sine saldi, optalt efter den aktuelle dato. Via BUSplan Konto bestemmes hvilke saldi der skal vises, f.eks. afspadsering, feriefridage, uniformspoint o.l.  

Rejsekortposter
Med modulet Rejsekortposter får chaufføren et fuldstændigt overblik af bevægelserne for salg og indbetaling i relation til rejsekortsafregning. Visningen er en liste med daglige bevægelser og chaufføren kan markere de enkelte posteringer som afstemt. Udover visningen af alle bevægelserne, er det desuden muligt at lave afgræsninger således der kun vises afstemte eller ikke afstemte bevægelser.  

Lønblad
Chaufføren får her vist de enkelte godkendte lønperioder og lønblade. Det er nemt at bladre mellem de enkelte lønperioder, og de enkelte lønblade kan vises summeret pr. løn art og detaljeret pr. dag for den valgte lønperiode. Chaufføren har hermed mulighed for fuld afstemning mellem lønsedler og udført arbejde, udbetalte tillæg og overtid, kontobevægelser m.m.

Arbejdsplan og udskrifter

Arbejdsplan
I Arbejdsplan modulet vises chaufførens nuværende og tidligere arbejdsplan. Ved ændringer i en arbejdsplan modtager chaufføren en notifikation. 

Udskrifter
Selvom DriverInsight lægger op til mindre papir, er der stadig chauffører som ønsker muligheden for at se deres oplysninger på papir. Det er derfor muligt for chaufføren, at udskrive oplysninger fra DriverInsight lokalt i et intuitivt layout. Det sparer virksomheden for de omkostninger, der er forbundet med udskrivning og administration af udskrifter. Systemet giver mulighed for at printe vagtbeskrivelse, arbejdsplan samt vagtplan op til 3 måneder frem.

Beskeder

Kommunikation imellem kolleger
I Beskeder er der mulighed for at sende og svare på beskeder fra kollegaer. Du vil modtage en e-mail notifikation, når der er nye usete ændringer eller beskeder til dig i DriverInsight.

Registrér overarbejde

Overtidsregistrering
Med dette modul elimineres den manuelle overtidsregistrering, der typisk er forgået ved chaufførens udfyldelse af overtidsformularer for efterfølgende manuel registrering i BUSplan. 

Modulet Overarbejdsregistrering registrerer chaufføren elektronisk overtid med angivelse af ankomsttidspunkt og valg af prædefineret årsag.

Registreringerne flyder automatisk til den tilhørende vagt i BUSplan Disponering og driftslederen har her mulighed for at godkende eller afvise med besked til chaufføren (f.eks. yderligere oplysninger om årsag eller lignende). 

Overtidsregistreringen knyttes automatisk til den udførte vagt, og driftslederen har ved godkendelsen mulighed for at bestemme hvilke lønarter, der skal benyttes til registrering af overtiden, samt at indsætte et notat. Efterfølgende overføres registreringen automatisk til lønbladet.